Skip to content
wuxing5elements

Avís Legal

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES
D’acord amb l’exigència legal establerta, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web wuxing5elements.com, així com les xarxes socials i del lloc web associades, d’ara endavant el “lloc web” li pertanyen a Wu Xing, SLU, NRT L-714628-V, amb domicili a Ctra. de Nagol 25, -1 local 3, Sant Julià de Lòria AD600, Andorra, d’ara endavant el Gestor del lloc web, i el correu electrònic del qual de contacte és wuxing5elements@gmail.com.

Termes i condicions

US I APLICACIÓ
Els presents termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de wuxing5elements.com, com per a aquelles altres que hagin estat creades pel Gestor del lloc web, i indiquin de manera expressa i inequívoca que
formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIS
S’entendrà per usuari a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.
En cas que l’usuari desitgi contractar algun dels serveis oferts en el lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran d’obligatori compliment.


FORMES DE CONTACTE.
Si un usuari desitgés contactar al Gestor del lloc web podrà enviar un
correu electrònic a l’adreça wuxing5elements@gmail.com

ÚS DEL LLOC WEB
Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges,
vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben en el lloc web, entesos d’ara endavant com “els continguts”, li pertanyen al Gestor del lloc web i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent
emprar-los per a:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys en la persona física, intel·lectual o moral del Gestor del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular els seus missatges.
    El Gestor del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Gestor del lloc web no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

El Gestor del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells
comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin
discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la
joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no
resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, El Gestor del lloc web no serà responsable de les opinions donades pels usuaris en
qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Gestor del Lloc web és el titular de tots els drets de propietat
intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en aquesta, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense finalitats comercials sense l’autorització del Gestor del lloc web.
L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat del
GESTOR DEL LLOC WEB, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir,
emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació d’aquests. En tot cas, deurà sempre fer esment a l’autoria del Gestor del lloc web i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.
No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del blog o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


El Gestor del lloc web ha adoptat totes les mesures tecnològiques,
necessàries en el lloc web, per a evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.
L’usuari deurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que
estigués instal·lat en el lloc web.MODIFICACIONS


El Gestor del lloc web es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís,
les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura d’aquest.


ENLLAÇOS

El Gestor del lloc web no té control algun sobre els enllaços i/o
continguts externs que puguin existir en el lloc web, per la qual cosa no es fa responsable per aquests, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allí continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.


ENLLAÇOS D’AFILIATS

Aquest lloc web posseeix enllaços d’afiliació cap a Amazon. Al moment de fer clic en ells es dirigirà a la seva plataforma i de realitzar alguna compra, serà Amazon l’encarregada de processar la compra, i EL GESTOR DEL LLOC WEB en la seva qualitat d’afiliat, obtindrà ingressos per les compres que siguin derivades per l’ús dels enllaços que compleixin amb els requisits aplicables.


DRET D’EXCLUSIÓ

El Gestor del lloc web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés
al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància
pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes i condicions.


GARANTIA DE RESULTATS

El Gestor del lloc web no es farà responsable per l’èxit o fracàs dels
usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix El Gestor del lloc web. L’usuari serà l’únic responsable per l’aplicació de l’après amb el material subministrat pel Gestor del lloc web.
Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment el Gestor del lloc web substituir alguna assessoria professional personalitzada que l’usuari, client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un ús, correcte o no, de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de manera gratuïta o no exposat dins del lloc web.


MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

El Gestor del lloc web podrà modificar, en qualsevol moment, els
termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents
mentre es trobin degudament publicats.


ACCIONS LEGALS

El gestor del lloc web pot, en qualsevol moment, exercir accions
legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat en el lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació Andorrana i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals andorrans, per ser el domini del titular del lloc web