Skip to content
wuxing5elements

Defensa Personal a Andorra

defensa personal andorra

Que és la defensa personal?


La defensa personal és l’acte de defensar a una persona, ja sigui a un mateix (autodefensa) o a un tercer. Es basa en una sèrie de protocols, tècniques i tàctiques encaminades a protegir-nos, primer a nosaltres, a la vegada que neutralitzem una agressió.


Tothom pot aprendre defensa personal?


Sí, fins i tot ens atreviríem a dir que tothom hauria de tenir coneixements en autodefensa, ja que proporcina també autoconfiança i segureta a la persona.


On puc aprendre defensa personal a Andorra?


Wu Xing 5 elements té una branca que es dedica a oferir formació en arts marcials xineses i defensa personal.
En l’àrea de la defensa personal, oferim formacions homologades per la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu (FAWUK), tant a professionals de la seguretat, per a personal que ocupa llocs d’atenció a l’usuari, com a persones particulars que desitgin iniciar-se en aquests coneixements, ja que Wu Xing 5 elements és un promotor del mètode DPC (Defensa Protecció i control), desenvolupat per la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu.