Skip to content
wuxing5elements

Defensa Personal

defensa personal andorra

Una branca de la nostra empresa és oferir formació en arts marcials xineses i defensa personal.

En l’àrea de la defensa personal, oferim formacions homologades per la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu (FAWUK), tant a professionals de la seguretat, per a personal que ocupa llocs d’atenció a l’usuari, com a persones particulars que desitgin iniciar-se en aquests coneixements, ja que Wu Xing 5 elements és un promotor del mètode DPC (Defensa Protecció i control), desenvolupat per la Federació Andorrana de Wushu i Kungfu.