Skip to content
wuxing5elements

Moxibustió

moxa andorra

La moxibustió (jiǔ en pinyin), també anomenada moxa, és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que consisteix a escalfar una sèrie de punts d’acupuntura o zones específiques del cos, amb la finalitat de tornar a equilibrar l’energia del cos.

Per això, es fan servir fulles seques i molt triturades de la planta Artemisa Abrotanum, que es fiquen damunt el cos en forma de con o de gra d’arròs, per cremar-los També s’aplica en forma de cigar, les quals s’encenen i s’apropen als punts d’acupuntura i sobre els meridians, per recuperar el flux correcte d’energia.

La cultura japonesa ha desenvolupat molt els tractaments amb moxa, amb conceptes com el Okyu (el gra d’arròs), el ontake (la moxa dins un troç de bambu) i altres tècniques, que se n’han anat estenen arreu del món.