Skip to content
wuxing5elements

Els 5 Elements en la medicina xinesa

5 elements andorra

La teoria dels 5 elements o de les 5 fases (wǔxíng en pinyin), és la manera que la medicina tradicional xinesa classifica els fenòmens naturals i les seves interrelacions. Aquesta teoria s’aplica tant a l’esser humà com a sistema en si mateix, com als fenòmens externs que el poden afectar.

Els 5 elements són: Fusta, Foc, Terra, Metall i Aigua.

Òrgan YinÒrgan YangEmocióSaborEstació
FustaFetgeVesícula BiliarIraÀcidPrimavera
FocCor/
Pericardi
Intestí Prim/ SanjiaoAnsietat AlegriaAmargEstiu
TerraMelsaEstómacPreocupacióDolçEntre Estacions
MetallPulmóIntestí gruixutTristesaPicantTardor
AiguaRonyóBufetaPorSalatHivern
Taula relacions 5 elements

Les interrelacions dels 5 elements es divideixen en 2 dinàmiques:

  • Cicle de generació o creació: Permet que cada fase rebi energia de la seva anterior. El cicle és fusta-foc-terra-metall-aigua
  • Cicle de Control o destrucció: Permet que el sistema estigui cohesionat, que no perdi el seu dinamisme ni s’estengui fora de control. El cicle és: fusta-terra-aigua-foc-metall.

Així doncs, cada una de les fases o elements genera i controla a un altre.