Skip to content
wuxing5elements

Yin Yang en la medicina tradicional xinesa

yin yang

Són dos conceptes filosòfics i taoistes que representen la dualitat, el moviment i el canvi. El Yin i el Yang són dues forces oposades, però complementàries sobre les que es construeixen les lleis de l’univers i l’ordre del cosmos.

El símbol del yin yang és el Tai txi tu (taijitu en pinyin), és una imatge rodona que representa l’univers, amb els seus canvis i interaccions. Són com dos peixos girant a la vegada. En aquesta imatge el Yang és representat per la part blanca i el Yin per la negra. Com es veu a continuació:

Principis del Yin Yang

  • Existeix Yin dins del Yang i a la vegada existeix Yang dins del Yin: El taijitu ho representa clarament amb el punt negre dins del “peix” blanc i amb el punt blanc dins del “peix” negre. Explicant d’aquesta manera que no són absoluts, tot és relatiu.
  • Yin i Yang són oposats però a la vegada interdependents: El dia i la nit, el fred i la calor… Però sense oblidar el punt anterior on hem explicat que no són principis absoluts. I a la vegada depenen un de l’altre, ja que no existeix el dia sense la nit, ni el fred sense la calor.
  • Yin i Yang es generen i es consumeixen mútuament: La màxima expressió del Yang, és la mínima expressió del Yin. Un augment del Yin implica una disminució del Yang.

La teoria del yin yang dins de la medicina tradicional xinesa és molt important, ja que ens ajuda a entendre molts elements del procés vital.

CatalàEspañol